Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:28:01Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-12-19en_US
dc.identifier.citationBjørnstad, Guro Langedok. Plankeadel i Fredrikstad . Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24322
dc.description.abstractI de siste førti åra av 1800-tallet steg Fredrikstads innbyggertall fra 6000 til 15000. Bakgrunnen for den voldsomme veksten var de gamle merkantilistiske sagbruksprivilegienes opphevelse i 1860. Nå var det fritt fram for den som hadde anledning til å investere i treforedlingsindustrien her. Initiativrike menn kom flyttende, og i løpet av et par tiår var 14 bruk etablert rundt Glomma. Fredrikstad var blitt landets ubestridte trelastsentrum. Det var en sammensatt gruppe menn som ønsket å satse på Fredrikstads gryende industri. De var av ulik bakgrunn og kom fra forskjellige kanter av landet, imidlertid skulle de komme til å danne et svært sammensveiset miljø. Dette industriborgerskapet ble kjent som plankeadelen . Vi er inne i det moderne gjennombrudd i Norge. Denne brytningstida var preget av et samfunn med store sosiale og kulturelle forskjeller, samtidig som fraksjoner begynte å stange sammen og nye ideologier finne gehør. Innenfor et slikt klima skulle plankeadelen finne sin plass og skape sin identitet som gruppe. Problemstillingen jeg har valgt i denne oppgaven lyder som følger: Plankeadel i Fredrikstad; framveksten av en borgerskapskultur i overgangen til et moderne samfunn. Hvordan oppfattet denne gruppa seg selv og den verden de levde i? På hvilken måte bar de med seg førmoderne kulturmønstre og hva pekte framover mot ei ny tid? Mitt utgangspunkt er at Fredrikstads borgerskap hentet kulturelle elementer fra ulike sosiale sfærer. På bakgrunn av dette har jeg valgt en diskursanalytisk tilnærming. I brytningspunktet mellom tre diskurser, har jeg utforsket deres kulturelle grunnlag. Kildene fra plankeadelen har jeg sett i forhold til det jeg har kalt den tradisjonelle embetsmannsdiskursen, ingeniørdiskursen og arbeiderdiskursen. Ved hjelp av disse modellene har kulturelle mønstre kunnet kalles fram på ulike områder av plankeadelens liv. Mange elementer er rotfestet i det tradisjonelle samfunnet, men samtidig er gründerne fra Fredrikstad på vei inn i den moderne verden med stor fart. Det er ikke et enhetlig bilde som kommer til syne i denne analysen, men kontrastene og motsetningene har vist seg som meningsgivende innenfor denne kulturens logikk.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePlankeadel i Fredrikstad : framveksten av en borgerskapskultur i overgangen til et moderne samfunnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-03-29en_US
dc.creator.authorBjørnstad, Guro Langedoken_US
dc.subject.nsiVDP::075en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bjørnstad, Guro Langedok&rft.title=Plankeadel i Fredrikstad &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14612en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo51008en_US
dc.contributor.supervisorBjarne Hodneen_US
dc.identifier.bibsys070293414en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata