Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:28:49Z
dc.date.available2013-03-12T11:28:49Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-01-28en_US
dc.identifier.citationLibak, Hanne. Foreningsliv der Glomma møter Øyeren. Hovedoppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24317
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg lense- og sagbruksarbeiderne i Fet sitt forhold til foreningslivet i mellomkrigstiden. Jeg har sett på arbeiderne og deres familier og forsøkt å finne ut i hvilken grad de var engasjert i bygdas arbeiderlag, bondeungdomslag, religiøse menigheter, idrettslag og musikkliv. Jeg har også sett arbeiderne i sammenheng med andre klasser og grupperinger i lokalsamfunnet, da særlig bøndene som ved siden av arbeiderklassen var den mest framtredende klassen i bygda. Oppgaven bygger blant annet på foreningsprotokoller fra Arbeiderbevegelsens arkiv og lokalarkivet i Fet, oversikter over arbeidere fra Fellesfløtningsforeningens arkiv, jubileumsbøker, bygdebøker, det lokalhistoriske tidsskriftet Årringen, egenproduserte intervjuer og samtaler og intervjuer utført ved tidligere prosjekter. Undersøkelsen er delt i fire deler. Del én tar for seg kildegrunnlaget, metodene og teorien jeg har brukt. Del to starter så med å føre leseren inn i hvordan kommunen ser ut i dag, for deretter å gå tilbake i tid å ta for seg trelastnæringens historie og beskrive arbeidsprosessene og arbeiderne ved Fetsund Lenser og sagbrukene. Så følger en beskrivelse av mellomkrigstidens samfunn. Deretter går jeg inn på arbeidernes forhold til sesongarbeid og attåtnæringer. Del tre, som er den egentlige analysedelen, starter med et kapittel som beskriver hva som fantes av foreninger og lag i bygda og hvilke aktiviteter som pågikk der. Her kommer det fram at stedet kunne by på flere ulike lag, innen både arbeiderlag, bondeungdomslag, idrettslag, religiøse menigheter og ulike orkestre, korps og kor. De aktivitetene som foregikk innen de ulike lagene hadde mye til felles, men de religiøse skilte seg ut ved å fokusere på den individuelle frelsen og dermed ikke tillate alle aktiviteter. Neste kapittel viser om arbeideren var engasjert og i tilfelle hvor. Her går jeg også inn på hvor denne gruppen rørte seg i forhold til andre klasser og grupperinger. Så har turen kommet til å se på mulig samarbeid og motsetninger mellom de ulike foreningene. Motsetningene er det som kommer mest til syne i kildene. Dette er på grunn av at det mellom de ulike lagene pågikk en kamp om medlemmene og hvilke verdier som var det viktige. Kapitlet omhandler også motsetningsforholdet mellom det foreningsstatuetter og regler sa om hva som egentlig skulle foregå og være tillatt innen laget og hva de virkelig holdt på med. Til slutt kommer et kapittel som tar for seg mulige forutsetninger for og strategier bak engasjementet. Konklusjonen for undersøkelsen er at lense- og sagbruksarbeideren og deres familier var engasjert i foreningslivet. De var med så å si over alt, men det var særlig arbeiderlagene, idrettslagene og musikklivet de var med i. Det var ingen klare grenser for hva som kjennetegnet en arbeider i Fet på dette tidspunktet og mange ulike klasser og grupperinger var innom Fetsund Lenser eller et av sagbrukene i perioden. Det var ikke arbeidsplassen som bestemte de sosiale arenaene, men hvilke klasser og grupperinger du opprinnelig tilhørte og også hvilke sosiale preferanser du hadde. På den måten var lense- og sagbruksarbeiderens arenaer også bygdas arenaer.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleForeningsliv der Glomma møter Øyeren : med fokus på lense- og sagbruksarbeidernes engasjement i mellomkrigstidenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-06-07en_US
dc.creator.authorLibak, Hanneen_US
dc.subject.nsiVDP::075en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Libak, Hanne&rft.title=Foreningsliv der Glomma møter Øyeren&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12309en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo35662en_US
dc.contributor.supervisorArne Bugge Amundsenen_US
dc.identifier.bibsys060868988en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata