Now showing items 1-5 of 5

 • Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole; Vestøl, Jon Magne (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Acta Didactica Norge ble etablert som fritt tilgjengelig tidsskrift for fagdidaktikk og lærerutdanning på nivå 1 i 2007 etter initiativ fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Det var ...
 • Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin; Hunskaar, Tove Seiness (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Denne artikkelen undersøker hvordan kunnskapsområder samvirker i lektorstu-denters undervisningspraksis og refleksjon over praksis. Hensikten med studien har vært å få en nyansert forståelse av hvordan kunnskapsintegrasjon ...
 • Vestøl, Jon Magne (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2004)
  This thesis presents the results of a research project focusing on the role of verbal tools in moral education. In the study comparisons have been made between students’ use of such verbal tools and the moral concepts used ...
 • Vestøl, Jon Magne (Chapter / Bokkapittel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Skal religionsundervisningen ta hensyn til elevenes personlige livssyn og verdier? Eller skal undervisningen avgrense seg til rent faglig kunnskap og refleksjon? Spørsmålet om religionsundervisningen skal ta hensyn til ...
 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne (Chapter / Bokkapittel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Samarbeid mellom universitet/høgskole og skole om lærerutdanning har som ideell målsetting å utvikle studentenes lærerprofesjonalitet. En forutsetning for slik profesjonalitet er å kunne forholde seg til og bruke ulike ...