Now showing items 1-1 of 1

  • Vaage, Thea (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    Masteroppgåva er ein casestudie der det ut i frå den observerte klassen er valt ut to elevgrupper som fokuset er på. Desse gruppene gjer det mogleg å studere elevane si konseptuelle meiningsdanning i samband med arbeid ...