Now showing items 1-1 of 1

  • Tveter, Frank Rene Gretland (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Denne masteroppgaven i samfunnsfagdidaktikk undersøker hvordan lærere bruker læreboka og andre læremidler i klasserommet, og hvordan de begrunner deres læremiddelpraksis. Bruk av læremidler er et relevant tema i skolen som ...