Now showing items 1-1 of 1

  • Bergersen, Terje; Tvete, Ådel (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    1. Problemstilling Hvilket formål og hvilken funksjon har medarbeidersamtalen i dagens utdanningspolitiske kontekst? 2. Teoribakgrunn Utdanningspolitiske føringer: St. meld. nr. 30 (UFD 2003), St. meld. nr. 16 (KD 2006) ...