Now showing items 1-1 of 1

  • Tveit, Roy G. (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Inversjon blir rekna som eit språktypologisk markert trekk ved norsk språk, og markerte trekk er vanskelege å læra og få automatisert, mange vil hevda uansett kva morsmål tileignaren har. Men det finst nokre få språk i ...