Now showing items 1-1 of 1

  • Lunde, Mari; Tusvik, Stein Thomas (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Temaet for denne oppgaven er ”førstegangsrektoren”. Det å være rektor i dag innebærer svært mange forventninger og krav. Det er flere aktører som mener noe om det som skal gjøres og hvordan du skal utføre jobben. Skolesystemet ...