Now showing items 1-1 of 1

  • Trulsen, Anneli Fjeld (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne oppgaven er en undersøkelse av et utvalg elevers forståelse av deltakelse og medborgerskap, og deres opplevelser av å være deltakere og medborgere. Oppgaven omhandler også klasserommet som en deltakelsesarena og arena ...