Now showing items 1-2 of 2

  • Tørresen, Kristina (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Masteroppgaven har som hensikt å undersøke hva slags fokus det er på lesing og tolking av bibeltekster i religionsundervisningen på videregående skole. Bakgrunnen for valg av tema er tanken om at religionsfaget står i et ...
  • Hartvigsen, Kirsten Marie; Tørresen, Kristina (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
    This qualitative study examines semi-structured interviews with four Norwegian teachers to explore how they teach biblical texts in upper secondary religious education (RE). The theoretical framework combines one model ...