Now showing items 1-1 of 1

  • Tørresen, Kristina (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Masteroppgaven har som hensikt å undersøke hva slags fokus det er på lesing og tolking av bibeltekster i religionsundervisningen på videregående skole. Bakgrunnen for valg av tema er tanken om at religionsfaget står i et ...