Now showing items 1-1 of 1

  • Randen, Ida Trøan (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    Problemstillingen for denne studien er «Hva legger et utvalg lærere vekt på i vurdering av muntlige presentasjoner i KRLE og religion og etikk, og hvordan gir de tilbakemelding?». Det finnes ikke mye forskning på vurdering ...