Now showing items 1-1 of 1

  • Qayoom, Aeman (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    SAMMENDRAG   Denne masteroppgaven i religions- og etikkdidaktikk har tatt utgangspunkt i problemstillingen: Hva legger lærere vekt på når de bruker video i KRLE-undervisningen? Formålet med studien har med andre ord ...