Now showing items 1-1 of 1

  • Puertas, Olivier Munoz (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2014)
    Sammendrag Problemstilling og tema Skolevandring er et relativt nytt ledelsesverktøy i Norge og det finnes relativt lite forskning på dette området. Et av skolevandringens formål er å evaluere lærerens klasseledelse som ...