Now showing items 1-1 of 1

  • Prestmarken, Ida (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne studien undersøker opplevelser av og erfaringer med litteraturarbeid på yrkesfag, sett fra norsklæreres perspektiv. Målet med oppgaven er å besvare følgende problemstilling: Hva vektlegger lærere når de jobber med ...