Now showing items 1-1 of 1

  • Pladsen, Åsne Marit Hokstad (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne studien handler om hvordan skoleledere ivaretar demokratioppdraget i skolen. Oppdraget er beskrevet i Opplæringslovens formålsparagraf, og innebærer at skolen skal arbeide for å fremme demokrati. Problemstillingen i ...