Now showing items 1-1 of 1

  • Pettersen, Solveig (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Gjennom tilsyn blir skolene kontrollerte på om skolens virksomhet drives i tråd med gjeldende lov- og regelverk. Det å se på hvordan tilsyn oppleves og hvordan tilsyn eventuelt kan påvirke driften av skolene, kan være ...