Now showing items 1-1 of 1

  • Persson, Silje Treimo (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne studien tar for seg hvilke erfaringer to svært ulike ungdomsskoler i Norge har gjort seg med tverrfaglig undervisning. Tverrfaglig undervisning er etter utarbeidelsen av ny overordnet del av læreplanen igjen i fokus ...