Now showing items 1-1 of 1

  • "Kvalitet vs drift?"Restricted Access 
    Pedersen, Hildegunn (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    Denne studien er en casestudie av fire kommuner og formålet med studien er å utforske hvordan skoleeier arbeider med kvalitetsspørsmål, herunder også hvordan skoleeier utnytter nasjonale tilsyn i sitt arbeid med å utvikle ...