Now showing items 1-1 of 1

  • Pedersen, Anita Hollund (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Hensikta med denne studien har vært å undersøkje korleis metaforar speler ei rolle for omgrepsforståinga hos fleirspråklege elevar. Klasseromma i dag er prega av eit mangfald der fleire kulturar er representert, og i følgje ...