Now showing items 1-1 of 1

  • Payeh-Bandy, Shiva (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Målet med denne studien er å finne ut om forserte elevene på universitetet sliter med overgangen fra matematikk på videregående til matematikk på universitetet eller ikke, og hvilken betydning dette svaret kan ha for ...