Now showing items 1-2 of 2

  • Bakken, Jonas; Oxfeldt, Elisabeth; Andersson-Bakken, Emilia; Lund, Marie; Tønnesson, Johan; Frøjd, Ylva; Leemhuis, Marianne Mosvold; Linhart, Silje Hernæs; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Rees, Ellen; Andersen, Per Thomas; Furuseth, Sissel; Sæther, Elin (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
    Norsk ungdom vokser opp i et av verdens rikeste, lykkeligste og mest egalitære land. Samtidig vet de at mange i verden lider. Hvordan skal de føle, tenke og handle i møte med verdens urettferdige fordeling av goder? I ...
  • Bakken, Jonas; Oxfeldt, Elisabeth (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)