Now showing items 1-1 of 1

  • Ossum, Irene Camilla (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2013)
    Sammendrag Psykososialt miljø i skolen har i de senere år fått økt fokus. Alle skoler har plikt på seg til å drive et kontinuerlig og forebyggende arbeid som fremmer helse, trivsel og læring. Det er forventet at skolen ...