Now showing items 1-1 of 1

  • Nilssen, Maren Strand (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Tema for oppgaven er «Samfunnsfag og ekstremisme», hvor studien undersøker hvordan utvalgte samfunnsfaglærere hevder at samfunnsfagundervisningen kan bidra til å forebygge ekstremisme. Studiens hensikt er å bidra til ny ...