Now showing items 1-1 of 1

  • Nilsen, Marte Ågot (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Denne masteroppgaven i religions- og etikkdidaktikk har tatt utgangspunkt i problemstillingen: Hvilken funksjon og plass har kritisk literacy i læreplanen og i læreverk for KRLE-faget på ungdomstrinnet? Formålet med studien ...