Now showing items 1-1 of 1

  • Nilsen, Helene (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Denne masteroppgaven i samfunnsfagdidaktikk har undersøkt hvordan samfunnsfaglærere i videregående skole arbeider med komplekse tema, nærmere bestemt fattigdomstematikken. For å belyse dette hadde oppgaven følgende ...