Now showing items 1-1 of 1

  • Nikolaisen, Siri (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Denne oppgaven tar for seg faget samfunnskunnskap for voksne innvandrere og undersøker problemstillingen: «Hvilke ideer kan identifiseres i samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og gjør vekten som blir lagt på bestemte ...