Now showing items 1-1 of 1

  • Narum, Eskild (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Oppgaven tar utgangspunkt i tre områder i grunnskolen der det har foregått store forandringer de to siste tiårene. Dette er forandringer som igjen har fått konsekvenser for hvordan vi underviser i matematikk. De tre områdene ...