Now showing items 1-1 of 1

  • Jacobsen, Siv Elisabeth Østlien (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av hvordan elevresultater tas i bruk i skoleforbedringsarbeid i videregående skole. Kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT) (Engeström, 1987) er studiens teoretiske rammeverk. ...