Now showing items 1-1 of 1

  • Jacobsen, Ann-Eva (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Tema for oppgaven er implementering av digitale verktøy i fag. Jeg har gjort mine undersøkelser gjennom intervjuer med lærere, elever og ledere på en skole som har hatt dette som eget prosjekt. Problemstillingen er følgende; ...