Now showing items 1-1 of 1

  • Ingvoldstad, Anne Marit (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Denne oppgaven er inspirert av Jorunn Møller sin forskning der hun bruker begrepet dilemma som analyseverktøy for å forstå og forklare noe av den kompleksiteten rektorer opplever i sin hverdag. Oppgaven plasserer seg inn ...