Now showing items 1-1 of 1

  • Ilgaz, Mehmet (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Både kunnskap og læring er to sentrale momenter innenfor skolen, og har en viktig betydning for elevenes utdanning. Derimot har diskusjonen rundt kunnskapsbegrepet ikke blitt like høyt prioritert i akademia og i ...