Now showing items 1-1 of 1

  • Hamnes, Ingrid Birgitte (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2013)
    Hvordan blir et utviklingsprosjekt noe annet enn bare et prosjekt, og hvordan fører det til varig og bærekraftig endring? Dette er utgangspunktet for vår problemstilling: Hvordan begrunnes, gjennomføres og oppleves ...