Now showing items 1-1 of 1

  • Hammersvik, Charles Idar; Jensen, Ruth (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    1. Problemstilling: Hvordan kommer pedagogisk ledelse til uttrykk i en skole som iverksetter aksjonslæring- på organisasjonsnivå, ledernivå, teamnivå og elevnivå? Teoribakgrunn: • Pedagogisk ledelse i et relasjonelt ...