Now showing items 1-1 of 1

  • Eriksen, Siv-Mette; Halvorsen, Joreid G.; Hultgren, Grethe (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Utdanningssektoren i Norge har vært utsatt for flere reformer og endringer de siste tiår. Internasjonale undersøkelser viser at norske elever kommer dårligere ut enn andre sammenlignbare land. Norge har satt fokus på ...