Now showing items 1-1 of 1

  • Halvorsen, Erik (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Oppgaven omhandler læreres bruk av nyhetsartikler i samfunnsfagundervisning, noe som utforskes gjennom problemstillingen; Hvordan benytter lærere nyheter i samfunnsfagundervisningen på VGS, og hvilke begrunnelser har de ...