Now showing items 1-1 of 1

  • Hagset, Kristin (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne oppgaven omhandler en studie med formål å undersøke hvordan lærere tilrettelegger for diskusjon og argumentasjon i utforskende undervisning. Studien har benyttet seg av videodatamateriale fra LISSI-studien, hvor ...