Now showing items 1-1 of 1

  • Hagen, Jan Egil (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2020)
    Dette er en kvalitativ studie av mellomleders erfaring med å lede i et skoleutviklingsprosjekt. Vi har undersøkt problemstillingen "Hvordan erfarte mellomledere å lede i Utviklingsløyperprosjektet?". Utviklingsløyperprosjektet ...