Now showing items 1-1 of 1

  • Dahl, Oda Elisabeth (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Hovedområdet Utforskaren har gitt utforskende arbeidsmetoder en sentral plass i samfunnsfag. Videre varsles det nå om en ny læreplan hvor utforsking ser ut til å bli en viktig ferdighet i flere av skolefagene. Det finnes ...