Now showing items 1-1 of 1

  • Corneil, Rachel Stewart (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Samfunnsfaget skal gi elever erfaring og stimulere et aktivt medborgerskap og demokratisk deltagelse. Hva som ligger i begrepet ”aktivt medborgerskap” er ikke eksplisitt og er derfor vanskelig å få grep om. Oppgaven utforsker ...