Now showing items 1-1 of 1

  • Christiansen, Jeanett Lilleheil (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    I denne studien undersøker jeg hvordan fire norsklærere underviser i førskrivingsfasen. Bakgrunnen for valg av tema er at lærere har oppgitt at de bruker førskrivingsfasen og at de synes den er viktig i skriveprosessen ...