Now showing items 1-1 of 1

  • Cabiao, Christoffer Gonzales (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Oslo er en by med relativt høyt nivå av segregering. Formålet med denne studien har vært å undersøke om den store forskjellen i andel minoritetselever på ungdomsskoler i Oslo kan påvirke norsklæreres vurderingspraksis. ...