Now showing items 1-1 of 1

  • Burkeland, Ingelin (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Denne oppgaven setter fokus på hva som er viktig for at mellomledere i grunnskolen skal oppleve jobbmotivasjon og prestere godt i jobben. Mellomleder blir i nyere forskning sett på som en viktig og gjerne undervurdert ...