Now showing items 1-1 of 1

  • Buckner, Håkon Asklund (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Dette masterprosjektet handler om elever og læreres opplevelse av undervisningen som gis knyttet til demokratisk deltakelse og politisk engasjement i samfunnsfag, og fokuserer spesielt på hvordan elevene forberedes på det ...