Now showing items 1-1 of 1

  • Bruun, Ida Warloe (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2017)
    Samfunnsfaget er et fag som beskjeftiger seg med mange spørsmål som kan være kontroversielle. Denne samfunnsfagdidaktiske studien har hatt som formål å utforske forståelser samfunnsfaglærere og elever har av kontroversielle ...