Now showing items 1-1 of 1

  • Bekkelien, Monica (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2017)
    Denne studien er en kvalitativ undersøkelse av tre ungdomsskolers arbeid med skolebasert kompetanseutvikling i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling, som har pågått i perioden 2013-2017. I studien undersøker vi ...