Now showing items 1-1 of 1

  • Gulliksen, Berit R.; Barlindhaug, Erling L. (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Rektor i dagens skole utfordres i stadig sterkere grad som leder av en organisasjon i endring, og vi ønsker i forskningsarbeidet å ha fokus på lederrollen og relasjonen mellom rektor og lærere. Vi vil undersøke nærmere ...