Now showing items 1-1 of 1

  • Bakkeslett, Ina Linnea (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2016)
    Denne oppgaven er et kvalitativt casestudie som ser på om man som leder kan drive et pedagogisk utviklingsarbeid ut fra en demokratisk tankegang. For å svare på problemstillingen har vi intervjuet to skoleledere og tre ...