Now showing items 1-1 of 1

  • Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Arnesen, Erik; Tonning, Anne Sissel Vedvik; Mathiassen, Ketil (Series issue / Seriehefte, 2004)
    Denne rapporten beskriver DIA-prosjektets intensjoner og teoretiske bakgrunn, implementering og resultater. Vi har lagt vekt på å tydeliggjøre de ulike undervisningsmodellene vi har utviklet, i tillegg til å beskrive ...