Now showing items 1-1 of 1

  • Andresen, Fredrikke Sveen (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan norsklærere på videregående arbeider med vurdering av muntlig. Oppgaven tar utgangspunkt i hvordan læreplanen forstår arbeid med muntlig kommunikasjon og muntlige ...