Now showing items 1-2 of 2

  • Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
    Denne artikkelen utforsker hvilke forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa elever kan utvikle gjennom oppgavene i lærebøker i norsk. Dette blir undersøkt gjennom en kvalitativ innholdsanalyse av 1943 oppgaver fra tre ...
  • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Bakken, Jonas (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
    Artikkelen viser hvordan forfatterne av to norsklærebøker for videregående skole har valgt ulike strategier for å inkludere et flerkulturelt perspektiv i norskfaget. Grip teksten henvender seg til elever med en tradisjonell ...